Login :
Hasło :
 
Kliknij 'zaloguj' aby wejść do systemu B2B jako 'gosc' lub podaj swój login i hasło


Q-vision jest modułowym systemem, przeznaczonym do kontrolowania kosztów związanych z drukowaniem i kopiowaniem oraz zwiększającym możliwości wykorzystania istniejącego parku urządzeń drukujących i kopiujących. Zastosowanie systemu pozwala na rozbudowanie standardowego urządzenia wielofunkcyjnego o dodatkowe funkcjonalności takie jak wydruk poufny z jednoczesnym powiązaniem go z wydrukiem podążającym.

Kontrola kosztów drukowania i kopiowania. System pozwala na monitorowanie statusu wykonywanych prac kopiowania i drukowania oraz związanych z nimi kosztów. Umożliwia administratorom i menadżerom tworzenie raportów kosztowych z podziałem na poszczególne maszyny, pracowników, departamenty, zdefiniowane wcześniej MPK (Miejsca Powstawania Kosztów) oraz inne. W wersji podstawowej dostępne jest ponad 50 różnych rodzajów raportów, z których każdy może zostać wykonany na życzenie operatora lub wg zdefiniowanego harmonogramu. Każdy z nich może ponadto obejmować dowolny przedział czasowy. Unikalnym rozwiązaniem jest moduł o nazwie Q-web, dzięki któremu wszyscy pracownicy zyskują możliwość zarządzania swoimi dokumentami skierowanymi do druku, w prosty i łatwy sposób – za pomocą standardowej przeglądarki Internetowej. Zarządzanie oznacza także możliwość kontroli własnych kosztów.

Dodatkowa funkcjonalności – wydruk poufny/podążający. Standardowo, urządzenia wielofunkcyjne nie posiadają możliwości przenoszenia wydruków oczekujących na inne drukarki, czy MFP. Zastosowanie systemu, a w szczególności serwisu obsługującego serwer wydruku – Q-securPrint umożliwia uzyskanie funkcjonalności wydruku poufnego i podążającego jednocześnie. Skierowany do druku dokument przechowywany jest na serwerze wydruku i może zostać „zwolniony” na dowolną maszynę, do której zaloguje się jego właściciel. Dzięki wspomnianemu już wcześniej modułowi Q-web, siedzący przy komputerze pracownik może decydować o swoich dokumentach, tzn. może go:

 •  Wydrukować
 • Skasować
 • Zatrzymać
 • Wydrukować z pozostawieniem kopii w kolejce wydruku
 • Delegować, czyli może przenieść uprawnienia do wydruku na inną osobę: jest to nowość szczególnie przydatna dla menadżerów; wydrukowany dokument (skierowany do druku) może zostać odebrany przez asystentkę o dostarczony na biurko.

Automatyczna dystrybucja skanów. Jest to kolejna, nowa funkcjonalność, dzięki której możemy zarządzać dystrybucja zeskanowanych dokumentów w sposób niezależny od typu skanera, czy urządzenia wielofunkcyjnego. Aplikacja Q-scanDeliver ułatwia skanowanie dokumentów do archiwów elektronicznych lub do systemów obiegu dokumentów. Pracownicy nie muszą poświęcać dodatkowo czasu na zastanawianie się gdzie dany skan ma być dostarczony, lub jakie parametry ma mieć. Wybiera tylko odpowiedni szablon i skanuje… 

            Obecnie system składa się z elementów sprzętowych:

 •  Q-terminali (interfejsów dołączanych do poszczególnych maszyn)
 • oraz klawiatur Q-board’ów również montowanych opcjonalnie przy urządzeniach i służących do zaawansowanego zarządzania kopiami i wydrukami, np: do wyboru dokumentów poufnych, które chcemy wydrukować w danej chwili lub przypisania kodów projektów do danej pracy.
            i programowych modułów:
 • Q-admin – moduł główny służący do zarządzania bazą danych i komunikujący się z innymi modułami (serwisami) oraz Q-terminalami
 • Q-printSpy – serwis serwera wydruku zbierający informacje o przechodzących przez serwer wydrukach
 • Q-securPrint – serwis serwera wydruku przechwytujący drukowane prace, ustawiający je w kolejce poufnej i zwalniający na urządzenie, z którego pochodziło żądanie wydruku
 • Q-ldap – wielo-sesyjny serwis pobierający dane z Active Directory; umożliwia praca z wieloma gałęziami AD lub kilkoma serwerami AD; łącznie z Q-admin’em gwarantuje odzwierciedlenie dowolnie zagnieżdżonej struktury organizacyjnej firmy.
 • Q-erp – moduł do zliczania wydruków z systemów klasy ERP; modyfikowany każdorazowo w zależności od indywidualnej architektury klienta
 • Q-web – serwis do zarządzania zdalnego własnymi wydrukami, obserwacji własnych kosztów, zarządzania własnym kodem PIN itp.
 • Q-scanDeliver – serwis zarządzający skanowanymi dokumentami; zapewnia pełną dystrybucję skanów w ramach elektronicznego obiegu dokumentów, czy systemów archiwizacji
 • Q-visionManager – aplikacja typu klienckiego instalowana na stacja roboczych administratorów i służąca do konfigurowania poprzez Q-admin całości systemu
 • Q-raportManager – aplikacja do zainstalowania na stanowiskach menadżerskich i pozwalająca na tworzenie raportów wg zdefiniowanych szablonów
Produkowany przez firmę Qube Technologies system cechuje się dużą uniwersalnością i skalowalnścią. Poszczególne moduły mogą być instalowane w zależności od potrzeb klientów, rozmiaru firmy, czy ilości dostępnych urządzeń wielofunkcyjnych. Dla ułatwienia, oprócz rozwiązania dostosowywanego do architektury klienta Q-vision, dostępne są też gotowe pakiety:
 • Q-vision PE wersja dla małych klientów (od 6 do 10MFP)
 • Q-vision SBE przeznaczony dla małych przedsiębiorstw (do 5 MFP)
 • Q-vision SME wykorzystywany przy zabezpieczeniu jednego MFP
 • Q-vision NE do zliczania wydruków w sieci

Interaktywność Amodit eDokumenty Kopiarki Projektory Komputery Drukarki etykiet Nowości
Copyright (c) 2014 All Right Reserved